Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach konkursu „Szybka ścieżka” dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorców – konkurs dla projektów z regionów słabiej rozwiniętych.

BLOCK SOLUTIONS Sp. z o. o. realizuje projekt:

„Opracowanie inteligentnej platformy automatyzującej proces audytowania smart contractów w sieci Blockchain
w ramach Działania 1.1: Projekty B+R przedsiębiorstw Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

Wartość projektu: 10 523 848,75 zł
Wartość dofinansowania: 8 074 763,50 zł

 

Nr Umowy: POIR.01.01.01-00-1193/18
Instytucja pośrednicząca: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (http://www.ncbr.gov.pl)